?

Log in

No account? Create an account
кися лежит

кажется апокалипсис отменили

18th
11:18 pm: (no subject)
21st
11:31 pm: Радуга (Реинкарнация)
11:34 pm: птички
11:45 pm: немного железа  4 comments
22nd
12:02 am: муравей
11:36 pm: кирпичи
11:43 pm: поцелуй 2
11:44 pm: осень...
11:44 pm: (no subject)
11:49 pm: блаженствосмерть
11:53 pm: юг
23rd
11:18 pm: 2
25th
12:34 am: (no subject)
12:36 am: изюминка  1 comment
12:49 am: изометрия
12:52 am: (no subject)  1 comment
01:04 am: осени  1 comment
01:06 am: (no subject)
10:39 pm: немного зелени зимой  2 comments
10:43 pm: ну и летнего неба))))
10:44 pm: про птиц
10:47 pm: противостояние
10:51 pm: сон  1 comment
10:58 pm: полосы
11:01 pm: туда (стрелка)  1 comment
27th
01:13 am: ночная
01:14 am: бабочка
01:16 am: любовь  1 comment
01:29 am: время
01:32 am: ангел
01:38 am: (no subject)
28th
07:20 pm: свалка
07:23 pm: весеннее облако
07:24 pm: зеркало?
07:27 pm: погремушка
29th
11:06 pm: кухонька  5 comments
11:15 pm: еще немного железа  35 comments
11:22 pm: дождь
11:29 pm: кто это??  2 comments